กำไล
งานทองคำ(12)| งานทองคำขาว(0)| งานเงิน(0)
[ +zoom ]
กำไลทองคำ
รหัสสินค้า : B-5426
  • น้ำหนักทอง   = 13.5 g 
  • น้ำหนักเพชร  44เม็ด =1.34ct

ราคา : 132,000.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลทองคำ
รหัสสินค้า : B-3387
  • น้ำหนักทอง   = 12.15 g 
  • น้ำหนักเพชร  21เม็ด =0.68ct
  • น้ำหนักเพชร  28เม็ด =0.62 ct
ราคา : 99,000.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลทอง
รหัสสินค้า : B-3508
ทอง 90 % 31.10 กรัม
เพชร 0.41 กะรัต
เพทาย 9.43 กะรัต
ราคา : 105,000.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลทอง
รหัสสินค้า : B-3079
ทอง 90 % 11.04 กรัม
เพชร  1.07  กะรัต
ราคา : 96,600.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลทอง
รหัสสินค้า : B-3069
ทอง 90 % 31.0 กรัม
ทับทิม(พม่า)  9.58 กะรัต
ราคา : 105,000.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลทอง
รหัสสินค้า : B-2985
ทอง 90 % 12.0 กรัม
เพชร  1 เม็ด  0.12  กะรัต
เพชร 27 เม็ด  0.32 กะรัต
ราคา : 84,000.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลทอง
รหัสสินค้า : B-2744
ทอง 90 % 13.09 กรัม
เพชร  0.55  กะรัต
ราคา : 109,200.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลทอง
รหัสสินค้า : B-2567
ทอง 90 % 10.40 กรัม
เพชร 32 เม็ด  0.31  กะรัต
ราคา : 77,000.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลทอง
รหัสสินค้า : B-2294
ทอง 90 % 8.7 กรัม
เพชร  1 เม็ด  0.07  กะรัต
เพชร 29 เม็ด  0.25 กะรัต
ราคา : 73,500.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลทอง
รหัสสินค้า : B-2154
ทอง 90 % 9.30 กรัม
เพชร  0.70  กะรัต
ราคา : 69,300.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลทอง
รหัสสินค้า : B-1095
ทอง 90 % 37.70 กรัม
แฟนซี  26.0  กะรัต
ราคา : 315,000.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลทอง
รหัสสินค้า : B-2597
ทอง 90 % 26.0 กรัม
ทับทิมพม่า  6.70 กะรัต
ราคา : 84,000.00 บาท
Engine by MAKEWEBEASY