จี้
งานทองคำ(26)| งานทองคำขาว(7)| งานเงิน(0)
[ +zoom ]
จี้ทองคำ
รหัสสินค้า : P-6940
 • น้ำหนักทอง   = -1.46 g
 • น้ำหนักเพชร  = 0.25 ct
ราคา : 15,000.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำขาว
รหัสสินค้า : P-9601
 • น้ำหนักทอง   = -1.18 g
 • น้ำหนักเพชร  = 0.25 ct
ราคา : 28,200.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำ
รหัสสินค้า : P-1025
 • น้ำหนักทอง   = -3.7 g
 • น้ำหนักเพชร  = 0.08 ct
ราคา : 33,000.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำ
รหัสสินค้า : P-xxxx
 • น้ำหนักทอง   = 2.42 g
 • น้ำหนักเพชร  9 เม็ด =2.25 ct
 • ทับทิมไทย
ราคา : 42,000.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำ
รหัสสินค้า : P-9340
 • น้ำหนักทอง   = 2.1 g
 • น้ำหนักเพชร  27 เม็ด =0.28 ct
 • ทับทิมอาฟริกา น้ำหนัก 4.40 ct
ราคา : 30,000.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำ
รหัสสินค้า : P-8025
 • น้ำหนักทอง   = 10.97 g
 • น้ำหนักเพชร  = 2.44 ct
 • หยก น้ำหนัก = 13.11 ct 
ราคา : 270,000.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำ
รหัสสินค้า : P-1758
 • น้ำหนักทอง   = 12.92 g
 • น้ำหนักเพชร  99 เม็ด =2.54 ct
 • พลอยไพลิน

ราคา : 474,000.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำ
รหัสสินค้า : P-4020
 • น้ำหนักทอง   = 1.18g
 • น้ำหนักเพชร  = 0.05 ct
ราคา : 15,000.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำขาว
รหัสสินค้า : P-9600
 • น้ำหนักทอง   = 1.18 g 
 • น้ำหนักเพชร  18 เม็ด = 0.25 ct
ราคา : 45,000.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำขาว
รหัสสินค้า : P-1008
 • น้ำหนักทอง   = 1.00g
 • น้ำหนักเพชร  = 0.31 ct
ราคา : 31,800.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำขาว
รหัสสินค้า : P-1002
 • น้ำหนักทอง   = 1.28 g
 • น้ำหนักเพชร  = 0.35 ct
ราคา : 31,800.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำขาว
รหัสสินค้า : P-6720
 • น้ำหนักทอง   = 1.06 g 
 • น้ำหนักเพชร  3 เม็ด = 0.17 ct
ราคา : 21,000.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำขาว
รหัสสินค้า : P-1741
 • น้ำหนักทอง   = 2.97 g 
 • น้ำหนักเพชร  13 เม็ด = 0.50 ct
 • น้ำหนักเพชร  1 เม็ด =0.12 ct
ราคา : 47,400.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำ
รหัสสินค้า : P-6566
 • น้ำหนักทอง   = 1.96g
 • น้ำหนักเพชร  = 0.10ct
ราคา : 17,400.00 บาท
[ +zoom ]
จี้ทองคำ
รหัสสินค้า : P-5496
 • น้ำหนักทอง   = 2.10 g 
 • น้ำหนักเพชร  2 เม็ด = 2.10ct
ราคา : 18,000.00 บาท
1 2 3
Engine by MAKEWEBEASY