ต่างหู
งานทองคำ(37)| งานทองคำขาว(2)| งานเงิน(0)
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-3246

 • น้ำหนักทอง = 4 . 18 กรัม
 • น้ำหนักพลอยทับทิมไทย  = 2. 80 ct 
ราคา : 97,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 56,000.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-9548

 • น้ำหนักทอง = 7 . 19 กรัม
 • น้ำหนักพลอยทับทิมพม่า  = 1. 34 ct 
ราคา : 90,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 58,000.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-5035
 • น้ำหนักทอง   = 12.30 g
 • น้ำหนักเพชร  = 1.68 ct
ราคา : 127,000.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-3578
 • น้ำหนักทอง   = 5 g 
 • น้ำหนักเพชร  2เม็ด= 0.30 ct
 • น้ำหนักเพชร  28เม็ด=0.84 ct
ราคา : 90,000.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-xxxxx ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-298
 • น้ำหนักทอง   = 14.6 g
 • น้ำหนักเพชร  = 1.85 ct
ราคา : 100,800.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-1257
 • น้ำหนักทอง   = 3.5 g 
 • น้ำหนักเพชร  18เม็ด= 0.45 ct
ราคา : 42,000.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-2643
 • น้ำหนักทอง   = 6.20 g 
 • น้ำหนักเพชร  14เม็ด= 0.26 ct
 • น้ำหนักเพชร  42เม็ด=0.53 ct
ราคา : 78,000.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-1156
 • น้ำหนักทอง   = 3.40 g 
 • น้ำหนักเพชร  18เม็ด= 0.28 ct
ราคา : 35,400.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-3544
 • น้ำหนักทอง   = 5.7 g 
 • น้ำหนักเพชร  10เม็ด= 1.09 ct
ราคา : 90,000.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-8380
 • น้ำหนักทอง   = 1.8 g
 • น้ำหนักเพชร  = 0.62 ct
ราคา : 36,000.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำขาว
รหัสสินค้า : E-2644
 • น้ำหนักทอง   = 1.8 g
 • น้ำหนักเพชร  = 0.62 ct
ราคา : 72,000.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำขาว
รหัสสินค้า : E-9150
 • น้ำหนักทอง   = 1.99 g 
 • น้ำหนักเพชร  2เม็ด= 0.13 ct
 • น้ำหนักเพชร  12เม็ด=0.18 ct
ราคา : 28,200.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-1665
 • น้ำหนักทอง   = 5.7 g
 • น้ำหนักเพชร  = 0.44 ct
ราคา : 59,000.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูทองคำ
รหัสสินค้า : E-8748
 • น้ำหนักทอง   = 2.5 g
 • น้ำหนักเพชร  = 0.56 ct
ราคา : 33,000.00 บาท
1 2 3
Engine by MAKEWEBEASY