สร้อย
งานทองคำ(13)| งานทองคำขาว(1)| งานเงิน(0)
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือทองคำ
รหัสสินค้า : N-2945
  • น้ำหนักทอง   = 13 g
  • น้ำหนักเพชร  = 0.65 ct
ราคา : 89,000.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือทองคำ
รหัสสินค้า : N-2514
  • น้ำหนักทอง   = 14.8 g
  • มรกตบางกะจะ น้ำหนัก 8.89 ct
ราคา : 90,000.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยคอทองคำ
รหัสสินค้า : N-2546
  • น้ำหนักทอง   = 25.6 g 
  • น้ำหนักเพชร  177 เม็ด =0.95 ct
ราคา : 117,000.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยคอทองคำขาว
รหัสสินค้า : N-5050
  • น้ำหนักทอง   = 25.6 g 
  • น้ำหนักเพชร  39 เม็ด = 0.30 ct
  • น้ำหนักเพชร  177 เม็ด =0.95 ct
ราคา : 180,000.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยทอง
รหัสสินค้า : N-2223
ทอง 90 %  19.50  กรัม
เพชร  0.37  กะรัต
แฟนซี   12.52  กะรัต

ราคา : 79,800.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยทอง
รหัสสินค้า : N-2092
ทอง 90 %  74.01  กรัม
เพชร  229  เม็ด  2.46  กะรัต
ไพลิน  100 กะรัต

ราคา : 665,000.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยทอง
รหัสสินค้า : N-1865
ทอง 90 %  12.90  กรัม
เพชร  0.42  กะรัต
แฟนซี

ราคา : 69,320.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยทอง
รหัสสินค้า : N-1738
ทอง 90 %  43.20  กรัม
เพชร  8.18  กะรัต

ราคา : 693,200.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยทอง
รหัสสินค้า : N-1713
ทอง 90 %  7.60  กรัม
พลอย  9.00  กะรัต

ราคา : 59,500.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยทอง
รหัสสินค้า : N-1450
ทอง 90 %  24.10  กรัม
เพชร  6.30  กะรัต

ราคา : 455,000.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยทอง
รหัสสินค้า : N-1051
ทอง 90 %  40.15 กรัม
ไพลิน  50.00  กะรัต

ราคา : 315,000.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยทอง
รหัสสินค้า : N-1043
ทอง 90 %  28.80  กรัม
เพชร  84 เม็ด  3.43  กะรัต
เพชร  10 เม็ด  0.53  กะรัต

ราคา : 315,000.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยทอง
รหัสสินค้า : N-745
ทอง 90 %  33.60  กรัม
เพชร  1.80  กะรัต
ทับทิม (พม่า)  11.48  กะรัต

ราคา : 193,200.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยทอง
รหัสสินค้า : B-1315
ทอง 90 %  6.00 กรัม
โกเมน  7 เม็ด

ราคา : 40,600.00 บาท
Engine by MAKEWEBEASY