แหวน
งานทองคำ(65)| งานทองคำขาว(6)| งานเงิน(0)
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-8401

 • น้ำหนักทอง = 4 . 90 กรัม
 • น้ำหนักเพชร = 0 . 11 ct
 • น้ำหนักพลอยทับทิมไทย 1 เม็ด = 1. 41 ct 
ราคา : 34,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 20,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-7049

 • น้ำหนักทอง = 3 . 40 กรัม
 • น้ำหนักเพชร = 0.21 ct
 • น้ำหนักพลอยบุษราคัม 1เม็ด = 0. 80 ct 
ราคา : 29,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 17,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-7395

 • น้ำหนักทอง = 4.30 กรัม
 • น้ำหนักพลอยทับทิมไทย 5 เม็ด = 1.04 ct 
ราคา : 23,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 13,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-8806

 • น้ำหนักทอง = 4.80 กรัม
 • น้ำหนักเพชร = 0.43 ct
 • พลอยทับทิมอาฟ น้ำหนัก = 1.80 ct
ราคา : 49,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 28,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำขาว
รหัสสินค้า : R-1251

 • น้ำหนักทอง = 5.10 กรัม
 • น้ำหนักเพชร = 0.35 ct
ราคา : 36,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำขาว
รหัสสินค้า : R-1288

 • น้ำหนักทอง = 4.50 กรัม
 • น้ำหนักเพชร 1 เม็ด = 0.42 ct
ราคา : 46,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 27,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-1001

 • น้ำหนักทอง = 4.80 กรัม
 • น้ำหนักเพชร 5 เม็ด = 0.36 ct
ราคา : 40,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 23,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-684

 • น้ำหนักทอง = 4.50 กรัม
 • น้ำหนักเพชร 6 เม็ด = 0.29 ct
ราคา : 27,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 15,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-2097

 • น้ำหนักทอง = 3.50 กรัม
 • น้ำหนักเพชร 3 เม็ด = 0.32 ct
 • น้ำหนักเพชร 26 เม็ด = 0.26 ct
ราคา : 72,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 42,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-2359

 • น้ำหนักทอง =  6 กรัม
 • น้ำหนักเพชร 21 เม็ด = 0.74 ct
ราคา : 72,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 42,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-1308

 • น้ำหนักทอง = 4.10 g
 • น้ำหนักเพชร = 5 เม้ด 0.38 ct
ราคา : 39,000.00 บาท ราคาพิเศษ : 22,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-1215
 • น้ำหนักทอง   = 2.5 g 
 • น้ำหนักเพชร  1เม็ด =0.09ct
 • น้ำหนักเพชร  6เม็ด =0.30 ct
ราคา : 33,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-1807
น้ำหนักทอง   = 3.2 g 
น้ำหนักเพชร  4เม็ด =0.51ct ราคา : 45,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-2712
น้ำหนักทอง   = 3.2 g 
น้ำหนักเพชร  1เม็ด =0.33ct
น้ำหนักเพชร  6เม็ด =0.31 ct
ราคา : 84,000.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนทองคำ
รหัสสินค้า : R-1506
น้ำหนักทอง   = 3.0 g 
น้ำหนักเพชร  1เม็ด =0.39ct
น้ำหนักเพชร  4เม็ด =0.71 ct
ราคา : 59,400.00 บาท
1 2 3 4 5
Engine by MAKEWEBEASY